AJANKOHTAISTA

Työnohjausta/koulutusta psykoterapeuttisen hoidon suunnittelun tueksi

Syksyllä 2016 on alkamassa tapausformulaatiomenetelmän käyttöön perehdyttävä ja psykoterapeuttisen vuorovaikutuksen analysoinnin koulutus- ja työnohjausryhmä, jossa hyödynnetään keskeisesti dialogisen sekvenssianalyysin (DSA) menetelmää. DSA on asiakaskeskeistä hoitosuunnittelua helpottava kliininen työväline, jota voidaan käyttää myös tapaustutkimusmenetelmänä. Ryhmä on suunnattu ensisijaisesti psykodynaamisesti ja/tai integratiivisesti orientoituneille psykologeille ja psykoterapeuteille, jotka haluavat syventää vuorovaikutusprosessien arviointitaitojaan ja kehittää omaa työtään. Kokonaisuudessa hyödynnetään osallistujien omien potilas/asiakastapausten analysointia nauhoitteiden avulla. Työskentely on suunniteltu toteutuvaksi 3-4 hengen ryhmässä. Ohjaajina toimivat PsT, dosentti, kouluttajapsykoterapeutti ja psykoanalyytikko Olavi Lindfors ja PsT, psykologi Erkki Heinonen, jotka ovat professori emeritus Mikael Leimanin ohjauksessa ja DSA-kouluttajakoulutuksessa. Järjestäjänä on Inter-Psyko Oy ja ryhmä kokoontuu Helsingissä (Töölö) perjantai-iltapäivisin, 2*45-60 min. kerran kuukaudessa. Kiinnostuneiden kesken voidaan neuvotella myös muista järjestelyistä.

Osallistumismaksu ohjattavaa/koulutettavaa kohden on 60–80 euroa/45 min. ryhmän koosta riippuen. Ensimmäinen, orientoiva kokoontuminen pyritään sopimaan vielä syyskuun 2016 aikana.

Ilmoittautumiset ja tarkempia tietoja: Olavi Lindfors, p. 050 571 5830.