ESITTELY

Mitä teemme

Inter-Psyko Oy on yksityisten psykoanalyytikkojen, ryhmäpsykoanalyytikkojen, psykoterapeuttien ja organisaatiokonsulttien muodostama asiantuntijayhteisö. Toimimme psykoanalyyttisen persoonallisuusteorian ja systeemiteorian lähtökohtien pohjalta ja tarjoamme erilaisia psykoterapia-, konsultaatio-, työnohjaus- ja koulutuspalveluja.

Toiminta-ajatuksessamme keskeistä on vastavuoroisuus ja yhteistyön korostaminen. Konsultaatio,- työnohjaus- ja koulutusprosesseissa pyrimme kehittämään toimintatapoja, joissa asiakkaan kehitystarpeet tulevat täysipainoisesti huomioiduiksi.


TOIMINTAMUOTOJAMME

  • Yksilöpsykoterapia ja psykoanalyysi
  • Ryhmäpsykoterapia
  • Pari- ja perheterapia
  • Työnohjaus ja konsultaatiot
  • Koulutus
  • Työyhteisöjen työnohjaus- ja konsultaatiot